Over Discite

DIS...wat?

De naam DISCITE heb ik geleend uit het Latijn en betekent zoveel als LEREN. Sinds ons bestaan leren we; elke dag opnieuw. Bewust en onbewust. Dat maakt ons tot wie we nu zijn.

I n het leren van morgen zien we steeds meer gebruik van technologie. In de transitie naar 'morgen' is 'vandaag' het vertrekpunt. Daarbij is het voor de bewustwording van de verandering waardevol te weten waar je vandaan komt.

Deze verbinding wilde ik tot uiting laten komen in de naam. Vandaar de keuze voor de naam Discite. In het Latijn overigens uitgesproken als Disjiet ;-)

Over Discite

Discite is gespecialiseerd in HRD Advies, Multimedia Learning Design en Performance Support.

Na jaren in loondienst te hebben gewerkt in de telecom en vervolgens de gezondheidszorg, wil ik mijn kennis en ervaring op een andere manier inzetten. Vooral ook omdat ik heb gemerkt dat leren in de gezondheidszorg nog zoveel leuker, slimmer en zinniger kan. Daar doen we elkaar soms nog de meest vreselijke dingen aan in het kader van 'opleiden', terwijl het rendement ver te zoeken is. Letterlijk niemand wordt daar 'beter' van...

En dat terwijl medewerkers, teams en managers zich graag 100% willen richten op hun profesisonele opgave en optimaal willen bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Gelukkig kan dat nu met een eigentijdse visie op opleiden, leren en ontwikkelen, gericht op rendement en resultaat. Dat betekent voor een groot deel afscheid nemen van traditionele klassikale lessen. Want leren is vanaf heden altijd gekoppeld aan presteren. Weg met de vinklijstjes, op naar ├ęchte resultaten. Graag ontdek ik samen welke ontwikkeling uw organisatie hierin wenst door te maken!