Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website van Discite. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Beheer

Alle webpagina’s op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld door Discite. Onvolkomenheden kunnen zich altijd voordoen. Discite kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van feitelijke onjuistheden in de aangeboden informatie of het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie.

Hieronder vallen nadrukkelijk ook onjuistheden in informatie die afkomstig is van derden en die op deze site wordt gepubliceerd. Discite kan voorts op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van technische storingen, waardoor de pagina’s op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar zijn.

2. Gegevens van bezoekers

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te communiceren.

Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen.

3. Cookies

Discite maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Discite de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies wordt omgegaan. Via de browser kan worden ingesteld of deze het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Disclaimer terecht bij Discite. De contactgegevens staan vermeld op deze website.

5. Copyright

Niets van deze site mag zonder toestemming van Discite worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Discite wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.