Multimedia Learning Design

Multimedia

Leren gebeurt steeds minder met een boek en/of in een klasje. Technologische ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijheden om ook het leren actief te ondersteunen. Door de leerimpuls over meerdere media te spreiden, kan er natuurlijker en effectiever worden geleerd. Dat mobieltje is er toch, laten we het slim gebruiken!

Learning

Momenten waarop professionals elkaar onafhankelijk van functie, afdeling, unit of zelfs organisatie kunnen ontmoeten, worden vaak als zeer waardevol ervaren. Vergelijkbare ervaringen, andere inzichten en invalshoeken kunnen jouw blik op een probleem enorm verrijken. De momenten ontstaan vaak spontaan, in de luwte van een congres of bij een - incidentele - uitwisseling. Stel je voor wat er kan gebeuren wanneer je dit leren bewust organiseert, bijvoorbeeld binnen de omvang van een specifiek team.

Design

Vaak hebben we het over een lerende organisatie; hoe laat je individuele medewerkers maximaal van elkaars ervaringen leren? Hoe laat je diverse (leer)interventies samenvloeien en elkaar versterken op zo'n manier dat ook extra verbinding ontstaat tussen professionals onderling?


Multimedia Learning Design

Momenten waarop professionals elkaar onafhankelijk van functie, afdeling, unit of zelfs organisatie kunnen ontmoeten, worden vaak als zeer waardevol ervaren. Vergelijkbare ervaringen, andere inzichten en invalshoeken kunnen jouw blik op een probleem enorm verrijken. De momenten ontstaan vaak spontaan, in de luwte van een congres of bij een - incidentele - uitwisseling. Stel je voor wat er kan gebeuren wanneer je dit leren bewust organiseert, bijvoorbeeld binnen de omvang van een specifiek team. Vaak hebben we het over een lerende organisatie; wanneer is hier nu ├ęcht sprake van en hoe laat je individuele medewerkers maximaal van elkaars ervaringen leren? Hoe laat je diverse (leer)interventies samenvloeien en elkaar versterken op zo'n manier dat ook extra verbinding ontstaat tussen professionals onderling?